Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Khai trương đại lý Sinh trắc vân tay INFOLIFE 4.0 Hằng Hùng tại huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Ngày 19/10/2019 là một ngày vô cùng ý nghĩa. Chứng kiến cho sự thành lập nên Đại Lý đầu tiên của Sinh Trắc Vân Tay Infolife - Vĩnh Phúc. Buổi lễ khai trương dưới sự chứng kiến và tham gia của hơn 100 khách mời.