Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

'Con bệnh' sông Tô Lịch: 'Uống thuốc' lần này liệu có hồi sinh

Trước tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm nay tại sông Tô Lịch, TP.Hà Nội tiếp tục triển khai biện pháp nhằm cứu sống dòng sông này. Nhiều người đặt câu hỏi “Liệu đây có phải giải pháp cuối cùng sau hơn 20 năm chờ đợi?”.