Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Một số quy định mới về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm 3 loại giấy tờ có thể sử dụng trong hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp bên cạnh hợp đồng lao động hay quyết định thôi việc…