Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA

Quốc hội tiến hành thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA – Hai văn kiện quan trọng được coi như tuyến đường cao tốc quy mô lớn hiện đại nối gần hơn nữa EU và Việt Nam.