Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Giáo viên mầm non có cần phải nghỉ hưu sớm?

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam vừa đề xuất giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc, xem xét được nghỉ hưu sớm hơn, bởi áp lực của giáo viên mầm non là rất lớn, số giờ làm việc thường vượt quá quy định do phải đi sớm đón trẻ và kết thúc công việc khá muộn.