Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Khu công nghiệp Thái Hà (Hà Nam): Dân vẫn chưa đồng thuận

Khu công nghiệp (KCN) Thái Hà giai đoạn 1 tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam được phê duyệt theo Quyết định số 1643/ QĐ-TTg ngày 15/11/2019, trong đó có nhiều diện tích lớn đất nông nghiệp bị thu hồi. Tuy nhiên đến giai đoạn này, rất nhiều người dân còn tỏ ra không đồng thuận vì lý do giá đất bồi thường quá thấp, không sát với giá thực tế.