Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu, cuộc đời và sự nghiệp

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từng kinh qua nhiều cương vị công tác, được tôi luyện, trưởng thành trong quân ngũ, qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong công cuộc đổi mới đất nước và đến nay điều còn đọng lại trong tâm trí người Việt là sự gần gũi với dân, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng.