Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Hà Nội chính thức dành gần 2700 biên chế cho giáo viên xét tuyển đặc cách

Chiều 4.12, HĐND thành phố Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết về tổng biên chế sự nghiệp 2020, trong đó có 2.692 biên chế bố trí cho giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách.