Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Dự báo thời tiết 18.12: Không khí lạnh sắp tràn về xua tan nắng gắt

Dự báo thời tiết 18.12, khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.