Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Giải quyết tai nạn, CSGT có thể huy động xe của người đi đường

Trường hợp cấp bách, CSGT điều tra, giải quyết tai nạn giao thông có thể thực hiện quyền huy động phương tiện giao thông, phương tiện thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đang điều khiển, sử dụng phương tiện đó. Việc huy động được thực hiện dưới hình thức đề nghị hoặc yêu cầu.